CF - Cuptoare de cupelare

Download Brochure Generare PDF produs
Close

Limbă:

CF 24B

Cuptoarele de cupelație CF sunt propuse a fi construite pentru realizarea cupelației sau a testului la foc pentru metale prețioase, care estet o metodă standard de testare folosită pentru a defini puritatea. Cptoarele respectă cerinţele de ştanţare specificate de Convenția privind Controlul și Realizarea Articolelor din Metale Prețioase (cunoscută de asemenea drept "Convenția pentru Metale Prețioase", “Convenția pentru Standardul de Puritate” sau “Convenția de la Viena”). Metoda de testare produce vapori periculoși care sunt corozivi pentru izolația furnalelor obișnuite. Dacă se folosesc cu un sistem de management al fumurilor adecvat, cuptoarele de cupelație CF din Carbolit sunt proiectate pentru a gestiona acești vapori fără a expune operatorul la vapori periculoși. Designul furnalului de cupelaţie din această gamă asigură protecţia împotriva mediului coroziv ce ar putea deteriora un furnal convenţional.

Carbolitul oferă de asemenea o gamă de furnale de topire/fluidizare.

Caracteristici standard

  • 1200°c temperatură maximă de operare
  • proiectat pentru testare folosind metoda cupelației conform iso11426:1999 metoda de testare standard folosită de biroul de încercări din Marea Britanie, o metodă de testare cantitativă de referință conform convenției de referință 
  • fluxul de aer controlat de o valvă ajustabilă, este preîncălzit înainte de a intra în camera de lucru
  • elemente din carbid siliconic montate deasupra și dedesubtul camerei asigură încălzirea egală a creuzetelor, au o bună rezistență la șocul termic și oferă durată de viață extinsă la temperaturi ridicate
  • Silicon carbide lined roof and hearth protect the heating elements and resist the corrosive fumes emitted during the cupellation process
  • fumurile sunt extrase prin canalul de evacuare izolat, cu o cameră detașabilă în partea de jos a coșului pentru colectarea plumbului condensat
  • ușă cu deschidere verticală contrabalansată sus și lateral cu gaură de observare
  • controler de protecţie pentru supra-temperatură
  • dotat cu comutator automat pe sistemul 24/7

Conținutul poate fi supus modificărilor sau corectărilor