CR -Etuve cu cameră de purificare de până la 250°C

Conținutul poate fi supus modificărilor sau corectărilor