Uscare

Definiția Uscării:

Înlăturarea apei sau solventului la finalul unui proces poate fi desfășurată prin utilizarea unei etuve. Anumite aplicații de uscare, precum cele pentru cărbune, pot fi definite ușor prin metodele standard de testare precum ASTM D2691 – 01, ASTM D2961 – 01a ASTM D2961 – 02, ASTM D2961 – 95a ASTM 3302 / D3302M-10, STM D2013 / D2013M 12, BS 1016-102:2000, BS 1016-1:1973 BS ISO 13909-1:2001 , BS ISO 13909-2:2001

Această metodă este utilizată cel mai frecvent cu obiectivul de asigurare ca se pierde numai faza de uscare, fără descompunerea termică suplimentară a eșantionului.

Este necesară atenția astfel încât nici solventul uscat din eșantion, nici alți constituenți sub formă de pulbere ai eșantionului să nu poată forma amestecuri explozive în interiorul etuvei sau vaporilor evacuați.

Pot fi preferate camerele cu convecție a greutății pentru reducerea probabilității perturbării eșantioanelor. Poate fi preferată convecția asistată de ventilatoare datorită uniformității îmbunătățite și acțiunii de uscare rapidă.