Sinterizare

Definiția Sinterizării:

Sinterizarea este procesul de facilitare a difuzării automate prin încălzire. Adăugarea energiei termice la rezultatele materiale pentru migrația atomilor și/sau componentelor ionice din material. Răcirea rețelei cristaline realiniate și, după caz, schimbarea distribuției constituenților ionici eterogeni din cadrul respectivei structuri a rețelei duce frecvent la modificări ale proprietăților fizice ale materialelor prezente în stare ‘verde´ pre-sintetizată.

Un exemplu elocvent fiind realinierea dioxidului de zirconiu prin două schimbări ale fazelor de la structura cristalină monoclinică, ce reprezintă o temperatură ambiantă stabilă, la o structură cristalină tetragonală la aproximativ 1000°C și ulterior la o structură cristalină cubică la aproximativ 2370°C.

Adesea, acest tip de re-distribuție a dopantului sau constituenților minori ai amestecului eterogen exercită modificări majore ale proprietăților termice, mecanice sau electrice ale materialului sinterizat..