Metal injection moulding (MIM) / Ceramic injection moulding (CIM)

MIM (turnarea metalului prin injecție) este o tehnologie de prelucrare aproape netă pentru producerea de dispozitive cu forme complexe, cu o productivitate ridicată. Principalele materiale folosite pentru MIM sunt metale grele, oteluri inoxidabile și pulberi ceramice oxidice care pot fi sinterizate. Este derivat din tehnica de formare termoplastică bine cunoscută și utilizează pulberi metalice și ceramice fine.
Pentru tehnologia MIM, o mică parte a polimerului este amestecată cu o pulbere metalică. Se formează așa numitul “feedstock”, care poate fi injectat în cavitățile de turnare ulterior. Se formează “componenta verde”. Cu această tehnologie este posibil să se obțină geometrii foarte complexe cu o reproductibilitate ridicată. După formarea “componentei verzi”, liantul polimeric este îndepărtat fie chimic (cu aditivi catalitici, solvenți, apă) sau prin tratament termic. Această procedură este urmată de sinterizare, adică densificarea prin tratament termic. Procesul de sinterizare este realizat în atmosferă oxidantă, inertă sau reductoare, în funcție de materialul pulbere folosit. În timpul sinterizării, componentele trec printr-o contracție cuprinsă între 15 și 22% în funcție de încărcarea cu pulbere, materialul folosit și densitatea finală. Profilurile de temperatură și atmosfera din timpul separării și sinterizării trebuie controlate foarte precis pentru a evita distorsiunea și formarea crăpăturilor și bulelor.

Carbolite Gero oferă soluții pentru separare și sinterizare în procesele MIM. În cazul cuptorului de calcinare GLO, se poate realiza simpla separare termică. Pentru prelucrarea catalitică adaptată sunt disponibile cuptoare de separare personalizate în funcție de client (EBO). Gazele produse în urma separării sunt arse. Astfel, contrar produselor care folosesc sisteme de reținere a condensului, problema mirosurilor este prevenită, apături de operațiile de curățare ample. 

Sinterizarea se poate face cu linia de produse HTK, HBO, HTBL la suprapresiune redusă, în vid sau cu presiune parțială. În plus, Carbolite Gero oferă soluții speciale precum PDS pentru cuptor de sinterizare cu presiune parțială. În cazul PDS separarea (rest) și sinterizarea se pot face într-un cuptor. La cerere este posibilă chiar și separarea în modul cu presiune parțială.